ระบบประเมินผลและรับรองหน่วยบริการนอกโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนโครงการลดความแออัด

ระบบรายงาน/ หน่วยบริการที่ผ่านการรับรอง

จำนวนทั้งหมด 3 รายการ
#ชื่อหน่วยบริการสถานที่ตั้งคะแนน (%)วันที่ได้รับการรับรองสถานะ
1 รพ.แพทย์   เลขที่ 88/7 กรมวิยาศาสตร์การแพทย์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 95.71 18/03/2565-17/03/2568 Certificate
2 บริษัท แล็ปมูฟ จำกัด   เลขที่ 923 ถนนพหลโยธิน (ในปั๊มคอสโม ติดโรงพยาบาลเชียงราย) ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 95.16 09/02/2564-08/02/2567 Certificate
3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหลมโพธิ์   เลขที่ 289 หมู่ 9 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 98.53 8/2/2564-07/02/2567 Certificate

Copyright © 2020 Department of Medical Sciences, Ministry of Public Health. All rights reserved.