ระบบประเมินผลและรับรองหน่วยบริการนอกโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนโครงการลดความแออัด

ระบบรายงาน/ หน่วยบริการที่ผ่านการรับรอง

จำนวนทั้งหมด 1 รายการ
#ชื่อหน่วยบริการสถานที่ตั้งคะแนน (%)วันที่ได้รับการรับรองสถานะ
1 บริษัท แล็ปมูฟ จำกัด   เลขที่ 923 ถนนพหลโยธิน (ในปั๊มคอสโม ติดโรงพยาบาลเชียงราย) ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 95.16 09/02/2564-08/02/2567 Certificate

Copyright © 2020 Department of Medical Sciences, Ministry of Public Health. All rights reserved.